Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Daisy’s Health & Beauty Products, gevestigd te Apeldoorn, Nederland

Massages:

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verrichtingen gegeven in de praktijkruimte die Daisy’s Health & Beauty Products gebruikt of op een andere locatie waar Daisy’s Health & Beauty Products haar diensten verleend op dat moment.

 1. Persoonlijke en medische gegevens van cliënten worden zonder toestemming van cliënten nooit verstrekt aan derden.
 2. Voorafgaand aan de eerste massage/behandeling wordt er een korte intake gehouden met de cliënt. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan de massage/behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.
 3. Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit door te geven.
 4. Daisy’s Health & Beauty Products zal zich inspannen om het resultaat te behalen zoals dat is besproken. Garantie kan niet worden gegeven.
 5. Daisy’s Health & Beauty Products aanvaardt geen enkele aansprakelijk voor schade die mede zou kunnen zijn ontstaan door de gegeven massage, tenzij aantoonbaar sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de (sport)masseur.
 6. Voor schade ontstaan door massage en die mede voortvloeit uit niet door cliënt genoemde symptomen, blessures of aandoeningen, is Daisy’s Health & Beauty Products nimmer aansprakelijk.
 7. Daisy’s Health & Beauty Products kan te allen tijde (verdere) behandeling staken indien naar het oordeel van de (sport)masseur dit geboden is. Bijvoorbeeld wegens medische symptomen of redenen, zoals bijvoorbeeld hartklachten, slechte algehele gezondheid, infectieziekten (griep), koorts, trombose, besmettelijke huidziekten, enz.
 8. Betaling verloopt contant, via overmaking of door middel van een betaalverzoek en wordt direct na de massage/behandeling voldaan.
 9. Strippenkaarten en cadeaubonnen zijn geldig tot één jaar na uitgifte en zijn niet geldig i.c.m. andere aanbiedingen.
 10. Bij verlies of verjaring van cadeaubonnen en strippenkaarten vervalt het recht op nog openstaande behandelingen.
 11. Strippenkaarten en cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contant geld.

 

Voedingsadvies / voedingsconsulten:

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle adviezen en begeleiding gegeven door de voedingsdeskundige van Daisy’s Health & Beauty products.

 1. De informatie op de website of social media is met grote zorgvuldigheid samengesteld. De voedingsdeskundige kan niet garanderen dat de informatie te allen tijde volledig en juist is. De informatie is algemeen informatief en kan niet worden aangemerkt als een advies voor een concreet persoon. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website of social media aangeboden informatie. Daisy’s Health & Beauty products sluit daarvoor elke aansprakelijkheid uit.
 2. Persoonlijke en medische gegevens van cliënten worden zonder toestemming van cliënten nooit verstrekt aan derden.
 3. De resultaten van cliënten die op de website of social media worden gedeeld met als doel promotie, is met toestemming van desbetreffende cliënten. 
 4. Voorafgaand aan het eerste consult wordt er een intake gehouden met de cliënt. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan een voedingsadvies op maat gegeven worden.
 5. Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit door te geven.
 6. De voedingsdeskundige kan geen diagnoses stellen en zal bij twijfel of vermoeden van een medische aandoening de cliënt doorverwijzen naar een specialist. Het blijft echter de verantwoordelijkheid van de cliënt om hiervoor zorg te dragen.
 7. Het voedingsadvies en/of de begeleiding is resultaat- en doelgericht zonder dat resultaat te garanderen. De voedingsdeskundige sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van de verstrekte voedingsadviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de voedingsdeskundige. Informatie welke van belang kan zijn voor een adequaat advies en begeleiding dient te worden gemeld. De voedingsdeskundige is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend of verzwegen gezondheidsaspect.
© 2015 - 2024 Daisy's Health & Beauty Products | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel